Stomatološka protetika

3TDent

Iako pojam “proteza” mnogi povezuju sa aparatom za ortodontsko ispravljanje zuba, njeno ispravno značenje je nadoknada nedostajućih tkiva, odnosno zuba. Stomatološka protetika se dijeli na mobilnu (protetski radovi koji mogu da se izvade iz usta) i fiksnu (krunice i mostovi koji su cementirani na zube i pacijent ih sam ne može skidati) te omogućava pacijentima puno nadoknađivanje izgubljenih i tkiva ali i funkcija. Pacijentu se, pored vraćanja osmjeha na lice omogućava i adekvatnija ishrana kao i govor. Pored fiksnih i mobilnih radova postoje i kominovani radovi koji se sastoje od fiksnog i mobilnog dijela.

Sa aspekta mobilne protetike, u slučaju da nedostaju svi zubi u vilici izrađuje se totalna proteza čiju stabilnost obezbjeđuje adekvatan ventilni učinak (“vakum”) a u slučaju da postoje jedan, dva ili tri zuba pristupa se izradi subtotalne proteze. U slučaju nedostatka nekoliko zuba izrađuje se parcijalna mobilna proteza čija se stabilnost pomaže žičanim elementima, tzv. kukicama. Jedna od varijanti mobilne proteze je “žabica” odnosno proteza smanjenog tijela kada nedostaju jedan ili dva zuba. 

U fiksne radove se ubrajaju krunice, mostovi. Zubi koji se mogu adekvatno sanirati endodontskom terapijom (liječenjem), obično se ne mogu sanirati konzervativnim metodama (plombom), nego zahtijevaju izradu krunica i to predstavlja dugoročno jedino ispravno rješenje. Govorimo o zubima koji su usljed karijesne destrukcije izgubili dosta zubne supstance. 

Dentalni mostovi su konstrukcije koje nadoknađuju jedan ili više izgubljenih zuba, a posredstvom cementiranih kotvi trajno su pričvršćene za zube nosače. Ono što mostove izdvaja u odnosu na mobilne radove jeste to što se opterećenja kojima su izloženi u ustima prenose na kost preko zuba nosača baš kao i u prirodnoj denticiji. Mostovima se postiže funkcionalna i estetska rehabilitacija.

Adekvatna protetska terapija podrazumijeva i dobro sprovedenu pretprotetsku pripremu koja obuhvata različite grane stomatologije. Zavisno od stanja u usnoj šupljini, broja i rasporeda preostalih zuba, navika pacijenta i ostalih faktora, stomatolog vrši procjenu koji vid protetskog rada je indikovan za pacijenta.