Oralna hirurgija

3TDent

Oblast stomatologije koja se bavim hirurškim zahvatima u usnoj šupljini. Najčešće intervencije jesu vađenje poluizniklih (poluimpaktiranih) i neizniklih (impaktiranih) zuba, te hirurško liječenje dentoalveolarnih infekcija i cista.

Pod pojmom impaktirani zub podrazumijeva se neznikli zub čije je nicanje iz nekog razloga onemogućeno. Očnjake čije su klice nepravilno postavljene, hirurškim putem oslobađamo, te ortodonskom terapijom spuštamo u zubni niz i na taj način kombinovanom, hirurško-ortodonstkom terapijom dobijamo funkcionalnu i estetsku rehabilitaciju.

Pored lokalnih problema izostanka nicanja zuba, saradnja oralnog hirurga i ortodonta je jako važna u u terapiji ortodonskih problema poput tjeskobe, viška prostora između zuba, ankiloze itd. Oralni hirurg je prethodno dobro upoznat sa ortodontskim problemom. Postupci koji se sprovode u sklopu ortodonstko-hirurškog tretmana su rutinsko vađenje zuba, hirurško vađenje impaktiranih zuba, uklanjanje izraženog frenuluma gornje usne (frenektomija), hirurško vađenje prekobrojnih zuba i sl.

Rad je bezbolan i atraumatski, a pacijenti su upoznati sa komplikacijama nakon hirurških intervencija (bol, otok…), te dobijaju upustva kako da se ponašaju u posthirurškom periodu.

Oralna implantologija je oblast hirurgije kojom se nadoknađuje jedan ili više izgubljenih zuba implantacijom endosealnih implantata radi rehabilitacije funkcija žvakanja, govora i estetike.